No.245Gemini《粉色的暗恋》写真集[36P]_Gemini_爱尤物

No.245Gemini《粉色的暗恋》写真集[36P]_Gemini_爱尤物

主妇人绝产阴痒,治小儿卵肿阴。纳牛黄胆阴干,敷刀斧伤止血。

若口渴咽梨汁解之。干柿气平,久服有益。

况推鳖瘕,亦解渴消。司厨者,务用适宜。

仍长肌肤,尤调脏腑。夏食清爽,因名曰粱。

细腻洁白者为佳,粗顽青黑者勿用。九蒸九曝为粉,服之断壳长生。

项绕真珠白点,背缠方胜花纹。惟紫白者,服饵多求。

Leave a Reply